loader

نسبت asos

جدید
فروش ویژه
56,000 تومان
24,000 تومان
جدید
56,000 تومان
24,000 تومان
60,000 تومان
20,000 تومان
جدید
فروش ویژه
70,000 تومان
30,000 تومان
100,000 تومان
80,000 تومان

نسبت مربعی

84,000 تومان
52,000 تومان
جدید
فروش ویژه
160,000 تومان
130,000 تومان
96,000 تومان
48,000 تومان
48,000 تومان
30,000 تومان
جدید
فروش ویژه
140,000 تومان
110,000 تومان

نسبت Portrait

جدید
فروش ویژه
60,000 تومان
50,000 تومان
جدید
فروش ویژه
56,000 تومان
24,000 تومان
جدید
فروش ویژه
90,000 تومان
70,000 تومان
جدید
فروش ویژه
70,000 تومان
44,000 تومان
جدید
فروش ویژه
56,000 تومان
24,000 تومان

نسبت Landscape

81,000 تومان
75,000 تومان
60,000 تومان
48,000 تومان
150,000 تومان
120,000 تومان
220,000 تومان
140,000 تومان
کلاس های نسبت
اگر از تصاویر پس زمینه استفاده میکنید به تصویر کلاس "bg-img." داده و کلاس های زیر را به تگ والد بدهید.
.ratio_40 - 40%
.ratio_45 - 45%
.ratio2_1 - 50%
.ratio2_3 - 60%
.ratio3_2 - 66.66%
.ratio_landscape - 75%
.ratio_square - 100%
.ratio_asos - 127.77%
.ratio_portrait - 150%
.ratio1_2 - 200%

سبد خرید من

  • جمع سبد خرید : 105,000 تومان
  • هزینه ارسال رایگان
  • مالیات 0,000 تومان
  • جمع کل105,000 تومان

لیست علاقه مندی من

حساب کاربری

تنظیمات من